Vista aèria del CERN

Descobrint la Física de Partícules
amb l'LHC

 
Menu Principal
 
 
 

Material didàctic - Enllaços externs

Altres

Pàgines sobre l'LHC i els seus experiments

imatge video CERN
video

Pàgines del CERN

 • Educació (en anglès): Pàgina general del CERN dedicada a l'educació, amb recursos educatius, informació sobre visites al CERN i programes per a professors, ...

  • Recursos educatius del CERN (en anglès)

   Pàgina amb material didàctic sobre el CERN, temes física relacionats amb els experiments que es realitzen en aquest gran laboratori, cambres de bombolles, experiments per fer a classe, ...

 • Díptics informatius sobre el CERN i els seus experiments (en varis idiomes)
     
 • Galeria d'imatges: Buscador d'imatges del CERN i dels experiments que s'hi realitzen

Pàgines d'EPPOG (European Particle Physics Outreach Group)

 • Keyhole (en anglès; o una versió simplificada en castellà): Projecte educatiu on els estudiants i el públic interessat pot aprendre com s'acceleren les partícules, com col·lisionen i com són detectades i identificades. Després de passar un qüestionari, l'usuari pot fer ell mateix una mesura, investigant la desintegració d'una de les més pesants de les partícules fonamentals, la Z. Aquí també s'utilitzen dades reals de DELPHI.

 • Identifying Particles (en anglès): El propòsit d'aquesta pàgina també és practicar en la identificació de partícules, però en aquest cas s'utilitzen dades de l'experiment OPAL, també realizat en el LEP del CERN. L'èmfasis està en la participació activa de l'usuari. Primer s'aprèn com van els experiments i els diferents tipus d'esdevenimens que poden ocórrer, i després es passa a fer de "detectiu de partícules".

Pàgines del grup i les institucions a les que pertany

Premis Nobel relacionats amb física de partícules

 • Nobel 2004 (en anglès): A David J. Gross, H. David Politzer i Frank Wilczek, pel descobriment de la llibertat assimptòtica en la teoria de la interacció forta.

 • Nobel 1999 (en anglès): A Gerardus't Hooft i Martinus J.G. Veltman, per aclarir l'estructura quàntica de la interacció electrodèbil.

 • Nobel 1995 (en anglès): A Martin L. Perl i Frederick Reines, per les seves contribucions, pioneres, en la fìsica del leptò.

 • Nobel 1992 (en anglès): A George Charpak, per la invenció i desenvolupament de detectors de partícules, en particular la cambra proporcional multifilar.

Altres enllaços

 • La aventura de las partículas (en castellà): Pàgina interactiva on s'explica la física de partícules: història, les partícules elementals, les quatre interaccions, l'àtom, experiments relacionats, model estàndard, ...

 • Acercándonos al LHC (en castellà): Pàgina sobre el CERN, l'LHC i la física que s'hi fa.