Vista aèria del CERN

Descobrint la Física de Partícules
amb l'LHC

 
Menu Principal
 
 
 

Mini-Taller de Física de Partícules

Primera Edició

Saló de l'Ensenyament, 9-13 de mar¸ de 2016

Durant el Saló de l’Ensenyament, el grup de Física de Partícules de l’ICCUB va proposar una activitat anomenada CERN International Masterclass. En aquesta, i utilitzant software creat pel CERN, els estudiants tenen l’oportunitat de ser físics de partícules per un dia i analitzar dades reals recollides pel detector ATLAS.

Els estudiants han de combinar traces de partícules per tal de reconstruir la partícula de la qual procedeixen, mitjançant el càlcul de la massa invariant de les traces seleccionades. L’exercici inclou un total de 4 possibles partícules que es poden trobar: J/psi, psi(2S), Z0 i Z’. Totes elles es reconstrueixen a partir de dos leptons de càrrega oposada, podent ser tant electrons com muons. L’estudiant ha de ser capaç de distingir entre aquests dos leptons a partir de les explicacions dels monitors de l’activitat. Al mateix temps, les partícules Z0 poden ser el resultat de la desintegració d’un bosó de Higgs, de manera que l’estudiant també ha de reconstruir aquesta partícula. L’exercici permet, a més, la recerca del bosó de Higgs a partir d’un altre dels seus Canals de desintegració: dos fotons. El software també ofereix informació sobre les deposicions d’energia al calorímetre que no estan associades a una traça, de manera que l’estudiant pot trobar el bosó que es va predir en 1964 però l’existència no es va poder comprovar fins a 2012.

Les gràfiques que es troben més avall mostren els resultats de les masses invariants reconstruïdes a partir de dos leptons, de combinacions de dos Z0 i de dos fotons dels estudiants que van participar cadascun dels dies en els que l’activitat va estar disponible en el Saló de l’Ensenyament així com el resultat combinat de totes les aportacions. L’acumulació de dades és vital en la Física de Partícules ja que és a partir d’aquesta com es pot arribar la suficient significança per observar processos físics.

Dimecres dileptons
Dimecres quatre leptons
Dimecres difotons
 
Dijous dileptons
Dijous quatre leptons
Dijous difotons
 
Divendres dileptons
Divendres quatre leptons
Divendres difotons
 
Dissabte dileptons
Dissabte quatre leptons
Dissabte difotons
 
Diumenge dileptons
Diumenge quatre leptons
Diumenge difotons
 
Total dileptons
Total quatre leptons
Total difotons