Vista aèria del CERN

Descobrint la Física de Partícules
amb l'LHC

 
Menu Principal
 
 
 

El Taller de Física de Partícules

Amb la col·laboració de la Societat Catalana de Física

Taller per professors 2016

 

Destinataris: Professorat de ciències experimentals en exercici, en els nivells d'educació secundària i batxillerat.

Data: Dilluns 29 de febrer, 15:00

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, Diagonal 647

Preu: 15 euros

Inscripció: del 18 de gener al 18 de febrer, a través de la web http://www.ub.edu/ice/cursos/particules

Activitat reconeguda en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament (*).

Programa Provisional

- 15:00-15:20 Benvinguda del degà
- 15:20-16:20 Xerrada: Introducció a la Física de Partícules
- 16:20-17:00 Xerrada: Tècniques de detecció de partícules
- 17:00-17:30 Cafè i berenar (inclòs en el preu)
- 17:30-17:50 Introducció a l'exercici pràctic
- 17:50-19:30 Exercici pràctic a les sales d'informàtica
- 19:30-20:00 Discussió sobre els resultats

Per iniciar aquestes activitats caldrà que hi hagi un mínim de 25 persones inscrites.

(*): Les activitats organitzades per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.