Vista aèria del CERN

Descobrint la Física de Partícules
amb l'LHC

 
Menu Principal
 
 
 

Vídeos


El CERN en 3 minuts
Documental
3 min

Breu resum sobre què és el CERN i què s’hi fa.

Veure

 El CERN en 3 minuts


El Gran Collisionador dHadrons
Documental
10 min

Descripci del nou accelerador del CERN, l’LHC, els seus detectors, i la xarxa de computaci creada per analitzar-ne les dades: com sn i per a qu s’han dissenyat.

Veure

 El Gran Collisionador dHadrons


El recorregut de les particules
Documental

Descripci del recorregut que realitzen els protons al CERN, des de la bombona d'hidrogen de la qual s'obtenen, fins al Gran Accelerador d'Hadrons (LHC), passant per diversos acceleradors intermitjos.

Veure

 El recorregut de les particules


El detector LHCb
Documental
15 min

Descripci d’un dels 4 detectors de l’LHC: l’LHCb, destinat a estudiar la partcula “b”.

Veure

 El detector LHCb


El grup de fisica experimental d'altes energies de la UB
Documental
12 min

Documental sobre l'activitat cientfica del Grup de Fsica Experimental de Partcules de la UB (2010).

Veure

 El grup de fisica experimental d


La xarxa de computacio GRID
Documental
3 min

Descripci de la xarxa GRID, una collaboraci internacional pel disseny i manteniment d'una infraestructura d'anlisi computacional i emmagatzemament de dades utilitzada pels fsics que treballem amb les dades proporcionades pel detector LHC del CERN.

Veure

 La xarxa de computacio GRID


Ordres de magnitud a la fsica de partcules
Documental
2:30 min

Descripci dels diferents ordres de magnituds del mn de la fsica, des d’un cristall de gel fins les supercordes, passant per la molcula, l’tom, el seu nucli, i els quarks.

Veure

 Ordres de magnitud a la fsica de partcules


Breu historia del Big Bang
Documental
5 min

La histria de l’Univers, des del Big Bang fins la creaci d’estels i galxies.

Veure

 Breu historia del Big Bang


El camp de Higgs
Documental
5 min

Explicaci didctica sobre qu s’entn per camp de Higgs, i la seva relaci amb la massa de les partcules fonamentals.

Veure

 El camp de Higgs


El Taller de Fsica de Partcules
Documental
9:40

Reportatge sobre el Taller de Fsica de Partcules, un taller destinat a estudiants de batxillerat que el Grup de Divulgaci de Fsica de Partcules de la UB organitza anualment a la Facultat de Fsica.

Veure

 El Taller de Fsica de Partcules


El Taller de Fsica de Partcules - Versi reduda
Documental
3:15

Versi reduda del reportatge sobre el Taller de Fsica de Partcules, un taller destinat a estudiants de batxillerat que el Grup de Divulgaci de Fsica de Partcules de la UB organitza anualment a la Facultat de Fsica.

Veure

 El Taller de Fsica de Partcules - Versi reduda


El grup de fisica experimental d'altes energies de la UB - Versi reduda
Documental
5 min

Versi reduda del documental sobre l'activitat cientfica del Grup de Fsica Experimental de Partcules de la UB (2010).

Veure

 El grup de fisica experimental d