Vista aèria del CERN

Descobrint la Física de Partícules
amb l'LHC

 
Menu Principal
 
 
 

Vídeos


El CERN en 3 minuts
Documental
3 min

Breu resum sobre què és el CERN i què s’hi fa.

Veure

 El CERN en 3 minuts


El Gran Col·lisionador d’Hadrons
Documental
10 min

Descripció del nou accelerador del CERN, l’LHC, els seus detectors, i la xarxa de computació creada per analitzar-ne les dades: com són i per a què s’han dissenyat.

Veure

 El Gran Col·lisionador d’Hadrons


El recorregut de les particules
Documental

Descripció del recorregut que realitzen els protons al CERN, des de la bombona d'hidrogen de la qual s'obtenen, fins al Gran Accelerador d'Hadrons (LHC), passant per diversos acceleradors intermitjos.

Veure

 El recorregut de les particules


El detector LHCb
Documental
15 min

Descripció d’un dels 4 detectors de l’LHC: l’LHCb, destinat a estudiar la partícula “b”.

Veure

 El detector LHCb


El grup de fisica experimental d'altes energies de la UB
Documental
12 min

Documental sobre l'activitat científica del Grup de Física Experimental de Partícules de la UB (2010).

Veure

 El grup de fisica experimental d


La xarxa de computacio GRID
Documental
3 min

Descripció de la xarxa GRID, una col·laboració internacional pel disseny i manteniment d'una infraestructura d'anàlisi computacional i emmagatzemament de dades utilitzada pels físics que treballem amb les dades proporcionades pel detector LHC del CERN.

Veure

 La xarxa de computacio GRID


Ordres de magnitud a la física de partícules
Documental
2:30 min

Descripció dels diferents ordres de magnituds del món de la física, des d’un cristall de gel fins les supercordes, passant per la molècula, l’àtom, el seu nucli, i els quarks.

Veure

 Ordres de magnitud a la física de partícules


Breu historia del Big Bang
Documental
5 min

La història de l’Univers, des del Big Bang fins la creació d’estels i galàxies.

Veure

 Breu historia del Big Bang


El camp de Higgs
Documental
5 min

Explicació didàctica sobre què s’entén per camp de Higgs, i la seva relació amb la massa de les partícules fonamentals.

Veure

 El camp de Higgs


El Taller de Física de Partícules
Documental
9:40

Reportatge sobre el Taller de Física de Partícules, un taller destinat a estudiants de batxillerat que el Grup de Divulgació de Física de Partícules de la UB organitza anualment a la Facultat de Física.

Veure

 El Taller de Física de Partícules


El Taller de Física de Partícules - Versió reduïda
Documental
3:15

Versió reduïda del reportatge sobre el Taller de Física de Partícules, un taller destinat a estudiants de batxillerat que el Grup de Divulgació de Física de Partícules de la UB organitza anualment a la Facultat de Física.

Veure

 El Taller de Física de Partícules - Versió reduïda


El grup de fisica experimental d'altes energies de la UB - Versió reduïda
Documental
5 min

Versió reduïda del documental sobre l'activitat científica del Grup de Física Experimental de Partícules de la UB (2010).

Veure

 El grup de fisica experimental d